CE sertifikāts

Krievijā produkcijas drošības sertifikātu par atbilstību Eiropas Savienības prasībām izsniedz starptautiskajās novērtēšanas sistēmās akreditētas sertifikācijas iestādes pēc testēšanas un tās protokolēšanas vai pamatojoties uz tehniskās dokumentācijas ekspertu vērtējumu. Ja tiek plānots eksportēt produkciju, kas ES direktīvās ir norādīta kā atbilstības novērtēšanas objekts, drošības sertifikāts ir obligāts nosacījums brīvai preču apritei Eiropas tirgū.

Visbiežāk ES drošības sertifikātu saņem eksportam izgatavojamiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, medicīnas izstrādājumiem un bērnu rotaļlietām. Bez šī dokumenta nav iespējams būvmateriālu, liftu un kuģu aprīkojuma eksports. Bez tam preču eksportam uz ES valstīm ir vajadzīgs produkcijas CE marķējums (CE Marking), turklāt vispirms tiek noformēts drošības sertifikāts, bet CE marķēšana tiek veikta kā preces atbilstības vienotajām ES prasībām apstiprināšanas gala procedūra. Šis marķējums un ES drošības sertifikāts var nebūt obligāts, taču vēlams nosacījums, ja tiek plānots eksports uz citu tuvo un tālo ārzemju valstu (kas nav ES dalībvalstis) teritoriju.

Eiropas direktīvas saskaņo visu ES dalībvalstu tiesību aktus — to prasību izpilde ļauj eksportēt uz ES teritoriju no jebkuras valsts neatkarīgi no preču izcelsmes. CE marķējums un drošības sertifikāts (CE atbilstības deklarācija) pirmām kārtām apliecina visus eksportējamās produkcijas drošības aspektus (vides, bioloģisko, tehnoloģisko).

 

Ko apstiprina CE sertifikāts

Pēc analoģijas ar ISO, kas ievērojami atvieglo produkcijas eksportu, CE sertifikāts nosaka šādas obligātās procedūras: kvalitātes sistēmas vai tieši ražošanas procesa auditu (ar gala pārskatu), personāla sertificēšanu un tehniskās dokumentācijas (normatīvo dokumentu kopuma) iesniegšanu. Ja pēc audita ir vajadzīgi korektīvi pasākumi, ir jāiesniedz to plāns. Dažos gadījumos drošības sertifikāts var būt vajadzīgs ne tikai ražošanai un produkcijai, kas tiek nosūtīta eksportam uz ES valstīm, bet arī materiāliem, no kā produkcija ir izgatavota, sastāvdaļām un ražošanas līdzekļiem.

Drošības sertifikātu var iegūt kādā no ES direktīvās paredzētajiem veidiem: ar trešās personas iesaistīšanu, kompleksu produkcijas un kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāciju vai pašdeklarāciju. Lai izvairītos no kļūdām un samazinātu noformēšanas procedūras ilgumu, ja plānots eksports uz ES teritoriju, jūs varat vērsties centrā «Rostest» pēc bezmaksas konsultācijas par sertifikāciju vai uzreiz bez nelietderīga darba patēriņa un kavēšanās saņemt drošības sertifikātu.