Hvordan man eksporterer varer til Den Russiske Føderation

Overensstemmelsesvurderinger er et afgørende element, der bør tages i betragtning, når der skal eksporteres varer til Rusland. Denne proces er relateret til den russiske stats system af sikkerheds-og kvalitetskontrol (dette omfatter biologisk, teknisk, miljømæssig og juridisk kontrol).

Det er vigtigt, at eksportørerne, inden de eksporterer deres varer, gør sig bekendt med de krav, der er fastsat af den russiske regering. I mange tilfælde kræves der et internationalt overensstemmelsescertifikat, samt oprindelsescertifikatet og andre dokumenter, der kun kan rekvireres i det land, hvor varerne er fremstillet. Disse omfatter: overensstemmelsescertifikat eller overensstemmelseserklæring, producentens certifikat, ekspertrapport, og forskellige breve og licenser.

Et overensstemmelsescertifikat kan udstedes under forskellige certificeringssystemer. Forud for eksport af varer til Rusland er det imidlertid vigtigt at forstå, hvilke varer der kræver obligatorisk certificering. Husk, at valgfri certificering kun kan supplere, men ikke erstatte, obligatorisk overensstemmelsesvurdering af varer. Imidlertid er den åbenlyse fordel ved valgfri certificering det faktum, at fabrikanten (eller eksportøren) selv kan vælge certificeringssystemet (GOST, ISO, tekniske forskrifter osv.), lovgivningsmæssige dokumenter, samt kvalitets- og sikkerhedskriterier. For at afgøre, om en obligatorisk overensstemmelsesattest er nødvendig for de udførte varer, skal der henvises til den russiske lovgivning. Husk på, at et internationalt overensstemmelsescertifikat væsentligt forenkler overensstemmelsesvurderingsprocessen i Den Russiske Føderation.

Det russiske marked bliver mere og mere attraktivt for udenlandske eksportører, efterhånden som landet udvikler sine egne normer og introducerer en række tekniske forskrifter. Toldunionsaftalen, der fastsætter processen med at eksportere og importere varer i Rusland, Hviderusland og Kasakhstan, trådte således kraft i 2012. I henhold til denne aftale er et overensstemmelsescertifikat, et statsligt registreringsbevis samt et brev udstedt af det russiske forvaltningsorgan for sundhed og forbrugerrettigheder (også kendt som Rospotrebnadzor) påkrævet for visse varer.

Organisationen, der er ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen og udstedelsen af det tilsvarende dokument, afhænger af dokumenttypen. De kan således blive udstedt af kommissionen for toldunionen, det føderale agentur for tekniske forskrifter, det russiske forvaltningsorgan for sundhed og forbrugerrettigheder, det russiske ministerium for det civile beredskab osv.

Forud for eksport af varer til Rusland er det vigtigt at forstå, hvilke dokumenter der skal opnås af eksportøren, og hvilke der skal indhentes af deres partner, importøren. For at gøre eksporten så glat som muligt, bør du fatte beslutning om certificeringsordningen og de lovgivningsmæssige dokumenter. Du skal muligvis skaffe et brandsikringscertifikat, producentcertifikat; Vedrørende certificeringsordningen ønsker du måske kun at at få et certifikat for en enkelt leverance, eller for flere leverancer, et certifikat udstedt for producenten osv. Hvis du vil vide mere om de forskellige valgmuligheder, så kontakt ROSTEST for en gratis konsultation.

Selskabets repræsentanter vil hjælpe dig til at forstå eksportprocessen bedre og at skaffe alle nødvendige dokumenter (overensstemmelsescertifikat, overensstemmelseserklæring, statslig registreringsattest osv.) i tide. Kontakt ROSTEST før du begynder eksportproceduren, det er gratis og der er ingen forpligtelse.