Miten tuoda tuotteita Venäjälle

Yhdenmukaisuusarviointi on pääkohta, johon pitää kiinnittää huomiota, kun tuodaan tuotteet Venäjälle. Tämä prosessi liittyy venäläiseen laadun ja turvallisuuden arvioinnin valtiolliseen järjestelmään (johon myös kuuluvat biologisia, teknisia, ekologisia ja oikeudellisia tarkastuksia).

Viejien on erittäin tärkeä tutustua Venäjän Hallituksella laatimiin vaatimuksiin ennen tuotteiden vientiä. Monissa tapauksissa tarvitaan ulkomainen yhdenmukaisuustodistus sekä tuotteiden alkuperän todistus ja muut asiakirjat, jotka voi saada pelkästään maassa, jossa tuotteita oli valmistettu. Nämä asiakirjat ovat: yhdenmukaisuustodistus tai yhdenmukaisuusjulistus, valmistajan sertifikaatti, asiantuntijoiden lausunto sekä erilaisia kirjeitä ja lisenssejä.

Yhdenmukaisuustodistusta voi myöntää eri sertifiointijärjestelmissä. Silti on tärkeä ymmärtää ennen tuotteiden tuontia Venäjälle, mitä tuotteita varten pakollinen sertifiointi on vaadittu. Muistakaa, että vapaaehtoinen sertifiointi voi pelkästään täydentää, mutta ei voi korvata tuotteiden pakollista yhdenmukaisuusarviointia. Vapaaehtoisen sertifioinnin ilmeinen etu on se, että valmistaja (eli viejä) voi vapaasti valita sertifiointijärjestelmää (GOST, ISO, Tekniset Säännöt jne.), normatiivisia asiakirjoja sekä turvallisuuden ja laadun kriteerejä. Ymmärtääkseen, vaaditaanko pakollinen yhdenmukaisuustodistus tuotteiden tuontia varten tai ei, pitää kääntyä Venäjän lainsäädännön puoleen. Muistakaa, että ulkomainen yhdenmukaisuustodistus huomattavasti helpottaa yhdenmukaisuusarvioinninprosessia Venäjällä.

Venäjän markkina on yhä houkuttelevampi ja houkuttelevampi ulkomaisille viejille, koska maa kehittää omia sertifiointistandardeja ja laatii lukuisia teknisiä sääntöjä. Täten Tulliliiton Sopimus, joka ohjaa tuotteiden viennin ja tuonnin prosessia Venäjälle, Valkovenäjälle ja Kazakhstanille, tuli voimaan vuonna 2012. Tämän sopimuksen mukaisesti yhdenmukaisuustodistus, valtion rekisteröintitodistus ja kirje, joka on myönnetty kuluttajien oikeuksien suojelun ja terveydenhuollon Venäjän Järjestöllä (eli Rospotrebnadzorilla), vaaditaan tiettyjä tuotteita varten.

Järjestö, joka vastaa yhdenmukaisuusarvioinnin prosessista ja tarvittavan asiakirjan myönnytyksestä, riippuu tämän asiakirjan tyypistä. Asiakirjoja voivat myöntää Tulliliiton Lautakunta, teknisten sääntöjen Liittovaltion virasto, kuluttajien oikeuksien suojelun ja terveydenhuollon Venäjän Järjestö, Venäjän hätätilaministeriö ja muut.

Ennen tuotteiden tuontia Venäjälle on tärkeä ymmärtää, mitkä asiakirjat pitää saada viejältä ja mitkä – viejän kumppanilta, maahantuojalta. Jotta maahantuonti sujuisi hyvin, teidän on päätettävä, mikä sertifiointikaaviota käytetään ja mitkä normatiiviset asiakirjat tehdään. Ehkä te tarvitsette paloturvallisuussertifikaattia tai valmistajan sertifikaattia. Sertifiointikaaviota varten voitte saada sertifikaattia vain yhden tuotteiden erän vuoksi tai muutaman erän vuoksi tai ”valmistajalle”, jne. Saadakseen lisätietoja olevista mahdollisuuksista, ottakaa yhteyttä ROSTESTiin ja saakaa ilmaiset neuvot.

Yhtiön asiantuntijat auttavat teitä ymmärtämään viennin ja tuonnin prosesseja paremmin ja saamaan ajoissa kaikki tarvittavat asiakirjat (yhdenmukaisuustodistus, yhdenmukaisuusjulistus, valtion rekisteröintitodistus jne.)
Ottakaa yhteyttä ROSTESTiin ennen tuotteiden vientiä maasta, se on ilmaista eikä vaadi mitään velvollisuuksia.