Jak eksportować do Rosji

W rosyjskim systemie państwowej kontroli jakości i bezpieczeństwa (biologicznego, technicznego, ekologicznego, prawnego, m.in. w sprawie eksportu i importu do Rosji) najważniejsze znaczenie ma ocena zgodności produkcji z aktualnymi wymogami. Trzeba ustalić niezbędne procedury i zorientować się w wymogach systemu rosyjskiego jeszcze przed eksportowaniem – możliwie w wielu wypadkach będzie potrzebny międzynarodowy certyfikat produkcji, potwierdzenie jej pochodzenia i inne dokumenty z kraju wywożącego. Według ustawodawstwa rosyjskiego potwierdzenie zgodności w jakikolwiek sposób (deklaracja czy certyfikat na towary, certyfikat na produkcję, orzeczenia ekspertów, świadectwa, listy, zezwolenia i t.p.) jest obowiązkowe do wszystkich potencjalnie niebezpiecznych objektów (towarów i usług).

Certyfikacja towarów może się odbywać w różnych schematach oceny, ale przed wszystkim jeszcze przed eksportowaniem produkcji należy ustalić wymogi obowiązkowe, ponieważ certyfikacja dobrowolna może dopełnić, ale nie jest w stanie zastąpić obowiązkowej. Jej zaleta tkwi w tym, że producent wybiera samodzielnie system oceny (GOST, Regulamin techniczny, ISO i t.p.) i dokument normatywny (standard, regulamin, dyrektywy, warunki techniczne) oraz zestaw kryteriów. Nezbędność certyfikacji dla produktów zależy od stopnia jej niebezpieczeństwa potencjalnego, niezależnie od dokumentów międzynarodowych, które zostały wydane jeszcze przed eksportowaniem towarów do Rosji (chociaż certyfikat międzynarodowy na produkty ułatwia uzyskanie rosyjskiego).

Aktualność pytania “Jak eksportować do Rosji?” rośnie razem z procesem reformowania rosyjskiego systemu standardów i wdrażania Regulaminów technicznych. W 2012 r. nabrało mocy prawnej Porozumienie Unii Celnej, które pod wielu względami ustala kwestie eksportu i importu towarów na terenie krajów uczestniczących w Unii. W ramach Porozumienia niezbędny jest certyfikat dla produkcji, która podlega kontroli, oraz Świadectwo Panstwowej Rejestracji lub list Federalnej Służby ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumenta i Dobrobytu Człowieka (Rospotrebnadzor).

W zależności od dokumentu certyfikat na produkty znajduje się w strefie odpowiedzialności jednego z upoważnionych organów: Komisja Unii Celnej, Gosstandart FR (Państwowa Agencja Federacji Rosyjskiej ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji), Rospotrebnadzor, Ministerstwo ds. Obrony Obywatelskiej i Sytuacji Nadzwyczajnych FR (MCzS) i inne. Co więcej, dla eksportowania towarów do Rosji należy zorientować się, który z dokumentów zostanie wydany na dostawcę rosyskiego (nabywcę, importera), a który – na eksportera (producenta, dostawcę). Żeby się zorientować, jak eksportować towary w sposób właściwy, trzeba też wybrać odpowiedni akt normatywny (konsultacja w ośrodku “Rostest” jest bezpłatna) i schemat certyfikacji (certyfikat może być wydany na kontrakt, na pojedynczą partię, w zależności od tego, w jaki sposób towar jest eksportowany lub na producenta). W niektórych wypadkach niezbędny jest certyfikat na materiały i/lub produkcję, certyfikat bezpieczeństwa pożarowego – tego wszystkiego należy pilnować z góry.

Wyjaśnić, jak eksportować lub importować zgodnie z ustawodawstwem, oraz uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty zezwalające (deklaracja lub certyfikat na produkcję, Świadectwo państwowej rejestracji i inne) można w jak najkrótszym terminie w ośrodku “Rostest”, istnieje też możliwość skontaktowania się z nami jeszcze przed eksportowaniem (konsultacja jest bezpłatna).