Hur exporterar man till Ryssland

I det ryska systemet för den statliga kontrollen av kvalitet och säkerhet (biologiska, tekniska, ekologiska, rättsliga, bl.a. hur exporterar man varor till Ryssland och importerar varor) intar bedömningen av dess överensstämmelse med relevanta krav en ledande ställning. Man måste bestämma förfaranden som krävs och förstå krav i det ryska systemet innan man exporterar varor – i många fall kan du behöva en internationell certifiering av för produkter, bekräftelse av deras ursprung och andra dokument från exportlandet. Enligt rysk lag, är bekräftelser av överensstämmelse i en eller annan form (deklaration eller certifiering av produkter, certifiering av produktion, expertutlåtanden, intyg, brev, tillstånd, m.m.) förutsetta för alla potentiellt farliga föremål (varor och tjänster).

Certifiering av produkter kan erhållas i de olika betygssystem, men framför allt måste man ta itu med de obligatoriska kraven innan man exporterar varor eftersom en frivillig certifiering kan komplettera men inte ersätta den obligatoriska certifieringen. Dess fördel ligger i det faktum att både utvärderingssystem (GOST, tekniska föreskrifter, ISO, etc.) och ett normativt dokument (standarder, förordningar, direktiv, specifikationer), och en uppsättning kriterier väljer den sökande själv. Det beror på produkternas potentiella fara om obligatorisk certifiering av produkter är nödvändig eller inte, oberoende av de internationella dokumenten man har fått innan man exporterar varor till Ryssland (men en Internationellt certifiering av produkter gör det lättare att få den ryska certifieringen).

Frågan «hur exporterar man till Ryssland?» blir mer aktuell allteftersom det ryska systemet av standarder reformeras och tekniska föreskrifter införs. År 2012 trädde i kraft den tullunion avtalet, vilket till stor del avgör hur exporterar man och och importerar varor inom de deltagande länderna. enligt avtalet är certefieringen av produkter nödvändig för kontrollerad produktion tillsammans med intyg om statlig registrering eller en skrivelse från ROSPOTREBNADZOR.

Beroende på dokumentet som bekräftas kan certifieringen av produkter vara ett ansvarsområde av en av godkända statliga organ – Uppdrag av tullunionen, den federala byrån för tekniska föreskrifter, ROSPOTREBNADZOR, MOE, etc. Och igen, för att exportera varor till Ryssland måste man förstå vilken av de handlingar ska upprättas i förväg av en rysk leverantör (köpare, importör), och vilken ska upprättas av en exportör (tillverkare, leverantör). För att förstå hur kan man exportera varor kompetent, är det lika viktigt att avgöra en normativ rättsakt (gratis consultation på “ROSTEST” centret), och ett certifieringssystem (certifiering av produkter kan göras för ett kontrakt, för ett parti beroende på det viset hur man exporterar varor eller för en tillverkare). I vissa fall är det nödvändigt att ha en certifiering av material och / eller ett certifikat för produktionen, brand certifikat för produkter – allt detta bör man ta hand om i förväg.

Ni kan ta reda på hur exporterar eller importerar man varor enligh rysk lag och få valfria nödvändiga tillstånd (deklaration eller certifiering av produkter, SGR och m.m.) på “ROSTEST” centret så snart som möjligt. Man kan kontakta oss, innan man exporterar varor (gratis konsultation).