Sertifikācija centrā «Rostest»

 Krievijas valsts produkcijas kvalitātes un drošības kontroles sistēmā (bioloģiskās, tehniskās, vides, tiesiskās, tai skaitā, kā eksportēt un importēt preces Krievijā) vadošo pozīciju ieņem tās atbilstības pašreizējām prasībām novērtēšana. Jau pirms eksportēšanas ir jānosaka vajadzīgās procedūras un jāsaprot Krievijas sistēmas prasības — bieži vien var būt nepieciešams starptautiskais sertifikāts (sertifikācijas centrs «Rostest» sniedz produkcijas sertifikācijas pakalpojumus jebkurā posmā), produkcijas izcelsmes apliecinājums un citi dokumenti no eksportētājvalsts. Saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem atbilstības apstiprinājums kādā noteiktā formā (produkcijas deklarācija vai sertifikāts, ražošanas sertifikāts, ekspertu atzinums, apliecības, vēstules, atļaujas u. c.) ir jānodrošina visiem potenciāli bīstamiem objektiem (precēm un pakalpojumiem).

 

Kā saņemt sertifikātu produkcijas realizācijai Krievijā

Produkcijas sertifikātu var saņem dažādās vērtēšanas sistēmās, bet pirmām kārtām pirms produkcijas eksportēšanas ir jānoskaidro obligātās prasības, jo brīvprātīgā sertifikācija var papildināt, nevis aizstāt obligāto. Tās priekšrocība ir tāda, ka pieteikuma iesniedzējs pats izvēlas gan vērtēšanas sistēmu (GOST, ISO, EK u. c.), gan normatīvo dokumentu (standartu, reglamentu, direktīvu, tehniskos noteikumus), gan kritēriju kopumu. Vai hermētiķim, mēbelēm, minerālūdenim, iekārtām vai kādai citai produkcijai ir vajadzīgs obligātais sertifikāts, atkarīgs no tās potenciālās bīstamības pakāpes neatkarīgi no starptautiskajiem dokumentiem, kas saņemti pirms preču eksportēšanas uz Krieviju (taču starptautiskais produkcijas sertifikāts atvieglo Krievijas sertifikāta saņemšanu).

Jautājums «kā eksportēt uz Krieviju?» kļūst arvien aktuālāks, turpinoties Krievijas standartu sistēmas reformai un ieviešot tehniskos reglamentus. Arvien biežāk produkcijas sertifikātam ir jāapliecina atbilstība to prasībām, bet agrāk sertificētā ir jādeklarē. 2012. gadā stājās spēkā Muitas savienības (muitas ūnijas) nolīgums, kas lielā mērā nosaka, kā eksportēt un importēt preces dalībvalstu teritorijā. Nolīguma ietvaros uzraudzībai pakļautajai produkcijai ir nepieciešams produkcijas sertifikāts (TR), valsts reģistrācijas apliecība vai «Rospotrebnadzor» vēstule.

 

Kāds sertifikāts var būt vajadzīgs Krievijā

Atkarībā no apstiprināmā dokumenta produkcijas sertifikāts var būt šādu pilnvaroto valsts iestāžu kompetencē: Muitas savienības komisijas, Tehniskās regulēšanas un metroloģijas federālās aģentūras, Krievijas patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas «Rospotrebnadzor» (Роспотребнадзор), Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas (МЧС) vai citas. Turklāt pirms eksportēšanas uz Krieviju ir jānoskaidro, kurš dokuments iepriekš ir jānoformē Krievijas piegādātājam (pircējam) un kurš — eksportētājam (ražotājam, piegādātājam). Lai saprastu, kā pareizi eksportēt produkciju, pirms deklarācijas aizpildīšanas vai sertifikāta pasūtīšanas ne mazāk svarīgi ir iepazīties ar normatīvo aktu (centrs «Rostest» jums sniegs bezmaksas konsultāciju), kā arī uzzināt sertifikācijas shēmu (produkcijas sertifikātu izsniedz līgumam, partijai, atkarībā no tā, kā tiek eksportēta prece, vai ražotājam). Dažos gadījumos ir vajadzīgs sertifikāts materiāliem un/vai ražošanai, ugunsdrošības sertifikāts (centrs «Rostest» sniedz produkcijas sertifikācijas pakalpojumus jebkurā sistēmā), tai skaitā sertifikāts hermētiķim, lakai, polivinilhlorīdam un daudz kam citam — par to ir jāparūpējas jau laikus, pirms produkcijas eksportēšanas un/vai sertifikāta pieteikuma iesniegšanas sertifikācijas centrā.

Noskaidrojot, kā eksportēt vai importēt saskaņā ar tiesību aktiem un saņemt jebkādus nepieciešamos atļaujas dokumentus (produkcijas deklarāciju vai sertifikātu, produkcijas valsts reģistrācijas apliecību u. c.), jūs varat ļoti ātri noformēt jebkuru sertifikātucentram «Rostest» ir visas iespējas to veikt, turklāt jūs varat sazināties ar mums pirms produkcijas eksportēšanas (konsultācija ir bez maksas).